Anphabe

Connecting opportunities

Coteccons Group

OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

www .coteccons.vn
Work in HR? Promote Your Company Profile

  • hZWXlpRnl2yXlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW1wbJhsb7Cx
2016

Company Menu

Why Coteccons Group?

Coteccons được thành lập vào năm 2004 với vồn điều lệ ban đầu 15.2 tỷ đồng. KTS Nguyễn Bá Dương và khoảng 50 CBNV ban đầu đã xây dựng và phát triển Coteccons thành 1 tập đoàn xây dựng với giá trị doanh thu hàng năm tăng hơn 50%; Cùng trên 2000 CBNV có trình độ đại học trở lên.

Năm 2010, Coteccons được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, vốn điều lệ tăng lên 307.5 tỷ đồng; Và phát triển thành Coteccons Group với các công ty thành viên Unicons, Ricons, công ty xây lắp hạ tầng FCC...See more 

Inside review about Coteccons Group

5.0
1 reviews
100%
employees recommend this company to friends
  • Recruitment - 1474865862
    Pros: - Great chance to develop career path - Good benefits for employees life.

Coteccons Group - Recent Updates

hZWXlpRnl2yXlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZOnw9HQvafTz9bFntqQxc_OtcnWoKjPpdWk31hr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9haGqFmZmmnqmc1pyb13ymxZydnsmHn9SempyI1JHTmtHWhJ7FoGNv4aSgY5dwUtqZ1pydrMWWqZyYW3Chc2WbYGNomnFtYmZsZJdlaZ1lctdyZWGch8XW2MzR2MOR1qLIhZ3MnplnZZhpnWudZmGfaZlna3GbcLGw
Lazy Load...